Gelişen teknoloji ve hızlanan iletişimin etkisi ile dış ticarette önemli gelişmelerin yaşandığı günümüzde, insanların ileriye yönelik düşünmesi ve güncel olması kaçınılmaz olmuştur. Dış ticaretteki gelişmelerin ve değişimlerin, ancak iyi bir eğitimle kavranabileceği ve büyük bir kesimi ilgilendiren dış ticaret eğitiminin Türkiye’de daha bir önem kazanması, çeşitli eğitim imkanlarını ortaya çıkarmaktadır. 
 
Dış ticaret eğitimi bir bütün olup gerek ekonomik, gerek siyasi ve gerekse mevzuat açısından bütünleşmelidir. Günümüzde, dış ticaretin içinde olan kuruluşlar kullanabilecekleri avantajların aksine, bilgi ve deneyim eksikliğinden ve uygulama yetersizliğinden dolayı zarar görmektedirler. Yeni gelişmeleri ve değişiklikleri takip eden, uygulamada güncel bilgilere sahip olan kişilerin organize edeceği dış ticaret her zaman başarılı olacaktır.
 
Firmalarımıza gerek dış ticaret İle ilgili eğitimler aracılığı, gerekse danışmanlık hizmetlerimizi içeren konularda her zaman yardımcı olmaya hazırız.
"Altyapısı sağlam, Eğitime dayanmayan bilgi, Az ömürlüdür”
 
EĞİTİM PROGRAMLARIMIZ
 • Uluslararası Teslim Şekilleri Uluslararası Ödeme Şekilleri
 • İhracatta Fiyatlandırma Politikaları
 • Gümrük Mevzuatı ve İşlemleri İhracat İşlemleri ve Uygulamaları
 • İthalat Mevzuatı İşlemleri ve Uygulamaları
 • Yatırım Teşvik Mevzuatı ve Uygulamaları
 • Dahilde ve Hariçte İşleme Mevzuatı ve Uygulamaları
 • Serbest Bölge İşlemleri ve Uygulamaları
 • Örnek Uygulamalar
DANIŞMANLIK HİZMETLERİMİZ
 • Dahilde ve Hariçte İşleme İzin Belgeleri
 • Yatırım Teşvik Belgesi
 • İthalatta Kontrol ve Gözetim Belgeleri
 • Kota Tahsisi ve İthal Lisansı
 • İhracata Yönelik Devlet Yardımları
 • Kapasite Raporları
 • Sanayi Sicil Belgeleri Konsolosluk İşlemleri
Eğitim ve Danışmanlık - Alize Gümrükleme
Bursa ,İstanbul, Gemlik, İnegöl, Ankara, Gebze, Dilovası’nda Türkiye’nin tüm gümrüklerinde temsilcilikleri bulunan Gümrük Kanunu ve Gümrük yönetmeliğinde belirtilen yasal çerçevede görev yapan bir Gümrük Müşavirlik firmasıdır.
egitim-ve-danismanlik-anahtar-kelimeler